”Överallt” betyder överallt!

 • Gå ut 9
  Det finns (förstås) en hel del saker jag funderar på och vill dela, men detta ligger överst just nu, och har gjort det en längre tid. Budskapet har gjort sig påmint om och om igen…”…och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” (Mark 16:20)Predika överallt… överallt… överallt … ÖVERALLT!  Du hör hur ordet ekar mellan klippväggarna och ut överallt runtomkring, nära och långt borta. ”Gå ut och PREDIKA ÖVERALLT!” – också på Bloggen och på Facebook!!  ”Överallt” betyder helt enkelt överallt! Som i kända sången: ”Go tell it on the mountains, over the hills, and everywhere. Go, tell it on the mountains that Jesus Christ is born…!” (Ropa ut att Jesus Kristus är född…död och uppstånden…och kommer igen!)
 • Gå ut 10
 • Herren är med oss, han verkar tillsammans med oss, och han bekräftar sitt ord, om det alltså är hans ord vi predikar – inte annars! (Mark 16:20) HAN ÄR MED – överallt! Vi går inte ensamma. Lyder vi Gud och går ut och predikar överallt, och använder de gåvor han gett, inte gömmer vårt ljus, drar oss tillbaka, är lata och ovilliga, utan istället älskar Jesus och är överlåtna vår kallelse att gå med Gud och göra vad han säger – vad det än innebär: vittna, predika, driva ut demoner, be för sjuka, befria och uppmuntra, älska, visa omsorg… osv. – ja, då är han med oss och ger oss allt vad vi behöver, överallt där vi rör oss!  ”Så skall min Gud efter sin rikedom, på ett härligt sätt i Kristus Jesus, ge er allt vad vi behöver.” (Fil 4:19)
 • Gå ut 3
  Herren bekräftar sitt ord, de ord vi predikar överallt! Han bekräftar, bekänner sig till sitt eget ord, genom att göra TECKEN, UNDER OCH MIRAKEL!! (Mark 16:20).  Man kan fråga sig – och detta är smärtsamt: Om det INTE sker tecken och under efter att vi predikat, är vi då överhuvudtaget på rätt spår? Har vi då alls predikat GUDS ORD utan istället bara en del av Guds ord, undanhållit något väsentligt? Gud bekräftar ju sitt ord genom att visa tecken och under, och om det inte sker några under, är ju något på tok, eller hur? Det bekräftar ju i så fall det motsatta: att Gud INTE är med oss?! Ve och fasa! Det betyder ju då att vi INTE predikade Guds rena ord utan lade till något eget eller tog bort något? Eller?
  Gud kan och vill inte bekänna sig till eller bekräfta det som inte är hans ord 100%.  Att predika ett halvt, urvattnat, kraftlöst evangelium (som ju i själva verket är ett falskt evangelium) som Gud inte bekänner sig till, och att be utan att ha JESUS med? Nej, Gud bevare oss!!  I Apg 14:3 läser vi ”…de talade frimodigt i Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.”  DET vill vi att ska ske, eller hur?
 • Gå ut 13
  ”Without miracles christianity is a religion, a dogma, a ceremony, a ritual.” / T.L Osborn

  Vad behöver jag då göra för att komma rätt?  1. Ta emot budskapet i Mark 16:15-20 och, 2. Gör vad där står (läs hela stycket, starka verser!) … och du kan vara säker på att JESUS ÄR MED DIG … överallt!! Inte blir det ju sämre heller av att det finns MASSOR med bibelställen som bekräftar det jag nyss nämnt; en hel massa uppmuntrande budskap om att frimodigt gå med Gud, ord som utmanar oss att ta Guds ord på allvar osv..osv…Här kommer ett par ord som betyder mycket för mig (och som jag också nämnt i tidigare inlägg) och går hand i hand med Mark 16 och gör att jag inte kan/får/vill hålla tyst: ”Du ska på mina vägnar varna dem, när du hör ett ord från min mun…” (Hesekiel 3:17)… Om jag alltså ser att någon går åt fel håll, någon är på väg att ”dö” (gå förlorad, jfr Joh 3:16!), och jag ”inte varnar honom och inte säger något för att rädda hans liv, då ska den ogudaktige dö i sin missgärning men hans blod ska jag utkräva av din hand.” (v18) Allvarligt.Jag säger med Paulus: ”Ve mig om jag inte predikar evangelium!” (1 Kor 9:16)…överallt – också här på Bloggen! Därför för att detta att predika evangelium och ”rädda någons liv” är sååå viktigt ”UPPMANAR JAG DIG ALLVARLIGT vid Gud och Kristus Jesus” – detta är en verkligt allvarlig uppmaning till oss kristna! – ”Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.” (2 Tim 4:1-2). Kan vi göra annat då vi vet vad som står i Joh 3:16?? (Bibelns budskap i ett nötskal)Gå ut 12


  Varför allt detta??
  Varför är det så viktigt att predika Guds ord, i tid och otid, hela tiden och överallt?? Jo, därför att ”Det skall komma en tid (nu) då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran (om Jesus, allt det bibeln lär), utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av (vilsna, ogudaktiga) lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen (om Jesus, om Gud, om synd och försoning, himmel och helvete osv.osv.) och vänder sig till myter (sagor, filosofier, fantasier, ogudaktiga teorier osv.)  2 Tim 4:3-4.

  Vi behöver rädda folk ur okunskap och andligt mörker – därför är det viktigt att vi predikar, håller fram Guds ord som är sanning. Och sanningen ska göra oss fria!! … Och sen en uppmaning till dig och mig som upplever Guds kallelse (och som gör att vi varken kan eller vill hålla tyst) : ”Men var du sund (håll dig till Guds ord) och förnuftig i allt, bär ditt lidande, UTFÖR EN EVANGELISTS GÄRNING OCH FULLFÖLJ DIN TJÄNST.” (2 Tim 4:5) Som sagt: Joh 3:16. Orkar du inte bry dig om annat jag skriver, läs och tugga på Joh 3:16 och Matt 10:7-8, 16, 27, 28:19, Mark 16:15,20, Luk 10:9 och Joh 20:21. (Se också bibelställen i slutet av inlägget!)

  .Gå ut 2

 • Våga börja gå! TRO handlar om att våga börja gå, inte bara sitta och vänta..och vänta..och vänta… Gud kanske väntar på DIG – har du tänkt på det? – och att du ska börja röra på dig!?  Ungefär som med en sån där ”elektrisk dörr” som öppnar sig först då man kommer någon meter ifrån. Dörren (Gud) öppnas inte om man bara står och glor på 20 meters avstånd, hur man än önskar, ber och befaller! Ta ett steg närmare…och ett till – i tro. Gud längtar efter att du ska komma, men han vill inte tvinga dig. Han testar din tro: Vill du verkligen ha det jag erbjuder, att dörren öppnas och du får komma in? KOM!!  Eller står du hellre på avstånd och glor på en stängd dörr, och missar alltihop?
  GUD SÄGER: ”Jag ska leda dem där de går bedjande fram!” (Det är som med en bil: lättare att styra om fordonet rör på sig!) Våga ta ett steg i tro. Börja gå. Var inte rädd! Och Gud ska belöna ditt trossteg. Han kommer att öppna dörren för dig. Stig upp och börja gå bara!
  Gå ut 4 TRO stavas R-I-S-K. Då Petrus steg över relingen till båten och sen gick på vattnet mot Jesus, tog han en risk…att misslyckas. Det var det värt!  Vi ska be för sjuka, ja, men ibland kanske det inte verkar funka, inget händer, men vi ska ändå be, inte ge upp! Vi lär oss aldrig om vi inte försöker, börjar på, testar oss fram… Gud är glad att se att du i alla fall vill och försöker. Han kommer att undervisa dig, genom försök och misstag. Var inte rädd! Sånt här ska man vara beredd på när man går med Gud, det kanske inte funkar som vi vill alltid, men vi försökte ju i alla fall! Den som inte ens vågar börja gå (eller som Petrus’ vänner, bara sitter kvar i båten) får inte heller chansen att pröva om tron håller eller inte! De får inte heller uppleva glädjen över att lyckas med det omöjliga!

  Var inte rädd att misslyckas. Faller du, faller du i GUDS hand. Upp igen bara och testa på nytt och på nytt! Gud är trofast! DEN SOM TROR HAN FÅR! ”Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror!” säger Jesus i Matt 21:22. TRO – och våga lita på att ”vattnet” håller!” SE PÅ JESUS! Låt dem som inte går med dig, skratta och håna hur mycket de vill, bry dig inte om ”kritiken”, bara gå med JESUS, fokusera på honom, inte på ”gnällspikarna”! (Det är inte DU som behöver skämmas! Det är DE som inte ens försökte eller vågade gå med Jesus som borde skämmas!) ”Många sade strängt till honom (den blinde mannen) att han skulle tiga. Men han ropade ännu högre! …” (Mark 10:48). Jag tänker som den blinde mannen. Om någon försöker tysta mig, fortsätter jag att ”ropa” – och ännu högre än förut!?  (Vissa gillar, andra tycker ”tig!!”)
  Satsa alla dina kort på Jesus
  . Ge ditt liv till Kungars Kung!! (läs mitt blogginlägg om att ”BUBBLA ÄR ETT BRA SÄTT!”, om du vill veta mera om principen ”Hellre koka över än att inte koka alls!”)
  Gud satsar på dig, du är viktig för honom. Satsa du hela ditt liv på JESUS KRISTUS, han som gjort allt för dig! Läs Markus 8:34-38. FÖLJ JESUS! SKÄMS INTE FÖR HONOM! Det är två av de viktigaste uppmaningarna i Bibeln.

  Gå ut 7

  KALLELSEN:”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för det fattiga (ödmjuka). Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fånga och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet…” (Luk 4:18) – Men hallåå, det där gäller väl inte dig, Mårten?!? Vem tror du att du är!!?? Jesus??!! – Nja, inte direkt, men indirekt, jo. Jesus bor i mig och jag har samma kallelse som Jesus – det har vi alla som tror på och följer honom! ”Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig (samma Ande, samma kraft, samma kallelse!) Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.” (Gal 2:19-20) ”…Ni är ett Guds tempel och Guds Ande bor i er.” (1 Kor 3:16) ”…Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” säger Jesus. (Joh 20:21) ”…Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra …” (Joh 14:12-14) Så, vad väntar vi på? GÅ MED GUD. Gå i hans kraft! Samma kraft verkar i oss som verkade i Jesus. Hans uppståndelsekraft är verksam i oss som tror! (Ef 1:19-20)

  – Men, jag förstår inte, kan inte, vågar inte! Hur gör man? – Lita på Gud! Detta är Guds verk. ”Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den KRAFT som mäktigt verkar i oss.” (Ef 3:20) Slappna av. Gud i dig! Det är allt som behövs. Om folk ber oss/befaller oss hålla tyst -”tig, människa!!” – får vi bara lugnt svara dem: ”Är det rätt inför Gud att lyda er och inte Gud? Vi för vår del kan inte tiga med vad vi sett och hört.” (Apg 4:19-20)

  Gå ut 11


  Som sagt, låt dig inte tystas!
  Gör som den blinde mannen i Mark 10:48, ROPA ÄNNU HÖGRE, trotsa otrosandarna och gnällspikarna som vill få dig att skämmas och ditt vittnesbörd att dö ut och försvinna! LYD GUD, GÖR SOM GUD SÄGER. Allt annat är oviktigt. En fotbollsspelare spelar fotboll… En fiskare fiskar… En regissör regisserar… En racerförare kör racerbil… En författare skriver… En gravid mamma(!) föder barn… En postiljon delar ut post… En kirurg opererar… En bagare bakar bröd… En domare dömer… En lärare undervisar… En sångare sjunger… En dagistant (som också kan vara en man!) ”sysslar” med dagisbarn… En busschaufför kör buss… En profet profeterar… En förebedjare ber… En katt säger mjau och en hund säger voff…osv.osv.osv. Hur naturligt som helst. Och en kristen följer Jesus. Svårare ån så är det inte.  

  Alla är vi olika, alla har vi olika uppdrag och gåvor. Bäst mår vi om vi får leva i vår kallelse, eller hur? (En hund säger inte mjau, pappor föder inte barn osv.) Ett fotbollsproffs blir ju galen om han måste sitta på utbytarbänken hela tiden och aldrig får spela! Vad hjälper det honom att kunna allt om fotboll om han bara tittar på?! Han vill ju SPELA FOTBOLL!! Det är hans gåva och kallelse! Är du en kristen och följer Jesus, vill du också göra som han. Du vill vittna och tala som Jesus, du vill hjälpa folk, du vill be och predika… Detta är lika naturligt som att en fotbollsspelare vill – och kan! – spela fotboll!

 • Det är klart det känns frustrerande om man inte får eller kan syssla med det man ska syssla med, det man kan bäst (vad man än har för talanger och uppdrag). En gravid kvinna kanske inte längtar efter att föda, men ändå: Wow, vilken känsla när det väl är gjort och ett barn man länge väntat på och längtat efter kommit till världen!! Finns knappast större upplevelse här på jorden! (Jag har själv varit med om alla våra tre barns förlossning och jag kan lugnt säga att mycket större upplevelser finns inte!)

  Det finns ”ökenperioder” då vi kan känna att ingenting händer, vi är ”satta på hyllan”, ”lever i ett vakum”, allt står stilla. Är det ens värt att leva?!?… Vi kan en massa och vill en massa men får liksom ingen fart. Motorstopp?! Som med trafikljusen: det är inte alltid grönt. Ibland måste vi vänta…och vänta… Usch, vad tråkigt att vänta!  Men allt har sin tid! GE INTE UPP!  Jag som musiker och evangelist (och allt vad jag är) blir ju frustrerad om jag inte får leva i min kallelse, ge ut av det jag fått, dela med mig, spela, brassa på, predika, vittna, be för människor, vara aktiv i min tro på Gud, skriva och uppmuntra och utmana andra. Att hålla tyst (t.ex sluta skriva här eller på FB) eller sluta spela trummor och piano och allt annat är inget alternativ – inte så länge Gud inte ber mig sluta! – och det finns inget roligare eller viktigare för mig än just detta: Att gå med Gud och göra vad han befallt, berätta om honom och inspirera andra att gå med Gud. För oss alla (om vi sen är postiljoner, bagare, unga eller gamla) gäller samma ”regel”: SÖK FÖRST GUDS RIKE SÅ SKA NI FÅ ALLT DET ANDRA OCKSÅ! Jag har sagt det förut, men säger det igen: Många söker ”allt det andra” först och missar det allra bästa: GUD. Om vi fattade hur god Gud är och hur fantastisk hans plan är för vårt liv! Han vill att vi BLOMMAR UPP och lever ett 100%-igt liv och kommer in i hans glädje. DET vill du väl inte missa!?

 • Gå ut 8Jag drar upp ”båtarna” (egna projekt och gärningar, karriär m.m.) och lämnar allt och följer JESUS!!! (Luk 5:11). Få se vad Gud har på gång, hur Han tänkt lägga upp ”programmet”. HAN får helt ta över mitt liv…allt! Tror det är bäst att GUD fyller min almanacka (att jag inte råddar dit en massa grejs och program och bokar in mig på en massa som inte egentligen var vad Gud tänkte, och som gör att HAN sen inte alls får plats i mitt liv och i min almanacka, eller kanske bara ryms med på ett litet, litet hörn…!)! JAG VILL LEVA FÖR JESUS 100% – kosta vad det kosta vill. Och jag är lycklig av bara tanken på vad Gud ska visa. Spännande!
 • Herre, visa mig vad som är på ditt hjärta och ge mig vilja och mod att tala när jag hör ett ord från din mun! (Hesekiel 3:17)
 • ”Be också för mig att, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd…. Be att jag predikar Guds ord så öppet och fritt som jag bör!” (Ef 6:19-20).
 • ”Visa mig Herre din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda: Att jag fruktar ditt namn!” (Ps 87:11)

  Jag säger det igen:
  ”Jag uppmanar dig allvarligt vid GUD och Kristus Jesus… att predika ordet, träd fram i tid och otid…” (2 Tim 4:1-2). ”Ve mig om jag inte predikar evangelium!” (1 Kor 9:16) … Sådana ord (och många fler uppmaningar) tar tag i mig! TACK, JESUS!


  Den som vill veta vilken ”effekt” Jesu predikningar hade
  , se t.ex Joh 6:66 (intressanta siffror, knappast en slump!). ”Spara på krutet!” har någon uppmanat mig. Hm, gjorde Petrus, Paulus – för att inte tala om profeterna! – på det viset? Knappast! Effekten? Jo, vissa – ganska många faktiskt – stack, men gubbarna gick med Gud, gjorde vad Gud befallt…och fick GUDS godkännande. Det är väl viktigare än människors??

  Någon på Facebook har sagt att jag borde ”…tänka mera efter” och ”skriva med eftertanke”… Bara GUD vet hur mycket jag bryr mig om det jag skriver och skriver med eftertanke och i vånda och bön! (men visst gör också jag misstag, det kan erkännas!) Men jag säger inte att alla måste gilla!
  ”Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa in mig hos människor? OM JAG FORTFARANDE VILLE VARA MÄNNISKOR TILL LAGS, SKULLE JAG INTE VARA KRISTI TJÄNARE.” (Gal 1:10)

  Gå ut 5

  Gud säger:
  ”Ge inte upp er frimodighet”, ”predika i tid och otid”, ”slappna inte av i er iver!”, ”låt er fyllas av Anden”, ”Guds ord är Ande o liv”, ”liv i överflöd”, ”…för att er glädje ska bli fullkomlig”, ”gå ut”, ”gör lärjungar”, ”bota sjuka”, ”driv ut demoner” … Jag hittar ingenstans i bibeln något ord som säger ”ta det lugnt”, ”var inte så ivrig”, ”ligg lågt”… Att vara stilla inför Gud och vara ödmjuk är ju en klar sak, men att vara ödmjuk är INTE att säga ”jag, fattig, syndig jantelags-människa! Det kallas istället högmod. Gud säger ”VAR FRIMODIG!” (Jos 1:9) och så drar vi oss undan! Konstigt. Att ödmjuka sig inför Gud handlar ju om att TA HANS ORD PÅ ALLVAR och lyda honom, inte att ”ödmjukt” ligga lågt! (Alltför många kristna ligger lågt och är alltför tysta! Varför??)
  Så, ja, hellre koka över än inte koka alls! Kalla det, som en vän på Facebook kallade mitt beteende, ”hakkaa päälle-mission” eller kalla det vad du vill! Jag bryr mig inte. Jag kan inte hålla tyst med vad jag sett och hört!

 • GLÄDJE är att få dela med sig av något gott, vara till välsignelse för någon annan. (Ingen blir lycklig av att leva för sig själv, bara tänka på sig och sitt!) Alla vi som tror på och följer Jesus är såningsmän och -kvinnor, sända av Gud. Vi är kallade att ”så” god säd i en annans människas hjärtas ”åker”. (Tror att vi inte alltid fattar vilken betydelse vi har i Guds rike.) Du behövs! Gräv inte ner dig, dra dig inte undan, stig fram, ta tag i ditt uppdrag, var en frimodig såningsman, ”ge som gåva vad du fått som gåva!” (Matt 10:8). Gud vill använda dig! … och det vi sår ska bära FRUKT (vänta bara, snart ploppar det ut en och annan banan eller apelsin!?) Follow JesusOBS!!! Om vi drar oss undan, är lata, fega och ovilliga… och inte alls sår någon säd (vi ids inte, vill inte, vågar inte, tror inte ens att det är vår uppgift?!) skall vi inte heller vänta oss någon skörd! Om du inte sår får du heller ingen skörd! Det här är väl så självklart att det inte ens behöver sägas. Men ändå sa jag det! Men om jag t.ex delar ut mina CDn och böcker, skriver något (sött eller surt) på Bloggen eller på Facebook eller i en insändare eller i mina böcker, sjunger en sång, uppmuntrar en vän, ber och undervisar, ger någon en kram…, vad det än handlar om, om jag har en LÄNGTAN att Gud ska få bli mer synlig i mitt liv, använda mig till välsignelse, om min högsta önskan är att få vara fylld av Hans kärlek och kraft, ”dra ner Guds rike” så alla får ”smaka och se att HERREN är god…” , ja, då tror jag också att GUD kommer att välsigna mig på ett alldeles speciellt sätt. Han ser till mitt VILLIGA och ÖPPNA hjärta! Det är mitt HJÄRTA som räknas, inte allt jag kan eller inte kan, förstår eller inte förstår. Amen?
 • GÅ MED GUD! Lev ut din tro – överallt och i alla sammanhang. Ta din tro, din kallelse och Guds ord på största allvar – med glädje!
”De förlorade skall jag söka upp, de som gått vilse skall jag föra tillbaka, de sårade skall jag förbinda, och de svaga skall jag stärka.” (Hesekiel 34:16)
”Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.” (Luk 19:10)
 ”Först måste evangeliet predikas för alla folk.” (Mark 13:10)
”Jag uppmanar er…att leva värdigt den kallelse ni har fått.”
(Ef 4:1)
”Och där ni går fram skall ni predika…bota sjuka, uppväcka döda, gör spetälska rena och driva ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.” (Matt 10:7-8)
”Vad jag säger er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken.” (Matt 10:27)
”Gå ut och gör alla folk till lärjungar…” (28:19)
”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen… Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” (Mark 16:15,20)”Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”  (Joh 20:21)

Kristendomen är ingenting värt utan äkta överlåtelse och hängivet lärjungaskap, och utan att vi ger våra liv till Gud 100% och lyder Jesu uppmaning ”FÖLJ MIG!”  –Tro utan gärning är död! (Jak 2:20). Behövs det sägas något mer?

Annonser

2 svar till “”Överallt” betyder överallt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s