Välsignelse eller förbannelse?

blessing
”Se, jag förelägger er i dag välsignelse och förbannelse: VÄLSIGNELSE, om ni lyssnar till Herrens, er Guds, bud som jag i dag ger er, och FÖRBANNELSE om ni inte lyssnar till Herrens, er Guds, bud, utan viker av ifrån den väg jag i dag befaller er att gå och följer andra gudar som ni inte känner.” (5 Mos 11:26-28)

Jag säger det genast. Om ärkebiskop och en del biskopar och andra högt uppsatta andliga ledare i vårt land hade skött sitt jobb och inte varit tudelade, obeslutsamma och fega i beslut, och inte radikalt gått emot vad Bibeln säger *), ja, då kanske vi hade kunnat undvika att förbannelse drabbar oss. Man har haft många år på sig i biskopsmöten och kyrkomöten att ta ställning till och besluta om hur man skall förhålla sig till homosexualitet och den nya äktenskapslagen, men konstigt nog ännu inte kommit fram till något enhälligt beslut! Kyrkomötet, den lutherska kyrkans högsta organ, samlades nyligen i Åbo, men, som Kyrkpressen skriver (17.11 2016) ”Kyrkomötet stampar på stället i frågan om äktenskapet.”  Man undrar: Hur många år behöver ”de lärda” och ”kloka” på sig för att läsa Bibeln innantill och fatta att det är DEN man ska följa och inte något annat!? Vad är problemet? Kan de inte läsa?? *)  (Läs mera om homosexualitet på bl.a blogginlägget ”Då SEX blev SJU-kt”)
Många kyrkoledare, församlingsaktiva och församlingsmedlemmar hurrar högt och ljudligt för den nya äktenskapslagen och ger ett tydligt ”tummen upp” för samkönade äktenskap.

*)  ”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna? Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött ? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.” (Matt 19:4-6)

*) ”…Du skall inte ohelga din Guds namn. Jag är Herren . Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.” (3 Mos 18:21-22)

*) ”…De följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen… … skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. … ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.” (Rom 1:24-28)

*) ”Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er… Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1 Kor 6:8-11) Yes! Det finns alltså hopp för alla dem som bekänner sina synder och omvänder sig (1 Joh 1:9), för dem som ”tvättats rena.” De har ”blivit helgade…förklarats rättfärdiga…” genom tron på Jesus Kristus.

*) ”Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.” (Jesus/Upp 22:12-15)

Hör hit, biskopar och präster och allt Guds folk! LÅT VARNA ER!

Jag frågar igen: Vad är problemet? Kan folk inte läsa innantill? Hur i hela världen har kyrkans folk kunnat undvika dessa allvarliga varningar i Guds ord?!

kyrka-pa-villovagar

-”Låt oss bygga en kyrka”, är budskapet många kyrkomötesombud, som stöder kyrklig vigsel av par av samma kön, skriver under, och fortsätter: ”…en kyrka, vars dörrar är öppna, vars välsignelse tillhör alla, och där varje par, som vill knyta äktenskapets förbund inför Guds ansikte, kan göra det.” Anser alltså många av kyrkans högsta förtroendevalda(!) – KP 17.11 2016. Ska man skratta eller gråta? (Mera statistik hittar du längst ner).
”Bygga kyrka”?? Jaså. Inbillar man sig faktiskt att Gud välsignar VÅRT ”kyrkbygge”, våra ogudaktiga ”människoverk”?! Nej, och åter nej! ”Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves…” (Ps 127:1) Det vi gör som inte behagar GUD, är inte värt ett ruttet lingon ens (hur fint det än ser ut i människors ögon). Vår möda, hur vi än anstränger oss och jobbar, är då förgäves.

Inom kyrka och kristenhet finns det alltför många människoverk och -påfund, alltför många falska lärare som smyger in förödande läror (ärkebiskop, biskopar, präster säger bl.a öppet att ”HOMOSEXUALITET ÄR INTE SYND”!)…och som drar fördärv över sig …och många följer dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.” (2 Petr 2:1-2). Att förfalska Guds ord och förleda folket, är allvarligare än vi kanske tror. (Biskopar och präster borde veta bättre!) Lyssna vad Jesus säger: ”Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.” (Matt 18:6-7) Ord och inga visor!

En vän skrev på Facebook så här: ”Det är fel mot dem som har problem med homosexualitet att kyrkan vänder dem ryggen och förnekar dem hjälpen att komma ur sina problem, fast vi vet att syndens lön är döden. Förrädiskt. Dessa s.k. ‘ledare’ inom kyrkan som förespråkar homoäktenskap borde avsättas och ersättas med ledare som predikar Guds ord som det står och inget annat. Dessa villolärare har gjort sig själv till gud och har tappat respekten för den enda sanna Guden som en dag skall döma oss alla.”  Jag håller med.

kyrka-pa-villovagar
Det ser verkligt illa ut. Kyrkans högsta ledare HÅNAR OCH SMÄDAR GUDS ORD, spottar Gud i ansiktet... Och många ”följer dem i deras utsvävningar.” Herre, förbarma dig! I mars 2017 – om inte ett mirakel ännu sker! – kör skutan på grund… och det kommer att smälla ordentligt. Båten kommer att ta in vatten. Mycket vatten. Vi får bara hoppas och be att det finns tillräckligt många livbåtar… – de kommer nämligen att behövas! – och att folket inte helt går under. (Joh 3:36) Och vi får också  hoppas och be att folket hittar andra ”fartyg” att segla vidare med, då den förra gick på grund och är trasig och – obs! – inte går att repareraDet finns ju ändå, tack och lov, fungerande, hela och ”friska” församlingar (kanske också bland de lutherska församlingarna?) dit du kan gå. Församlingar som ännu håller fast vid Guds ord – husgrupper och hemgrupper, små kristna gemenskaper som inte gått på grund, inte kompromissat med Guds ord och dragit förbannelse över sig, sann kristen gemenskap (”där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem”), där Guds Ande får frihet att verka och där Guds ord och Jesus är i centrum. Hoppa i en sådan ”livbåt” om det blir kris.

(Det kan hända att effekterna av det ogudaktiga beslutet låter vänta på sig. Man talar om att det kan ta upp till fyra år innan kyrkan ”verkställer” beslutet att viga homosexuella, men den nya äktenskapslagen i Finland går oberoende i kraft i mars 2017 – om det alltså faktiskt går så illa och miraklet uteblir. Sedan kommer kyrkan efter i sakta mak. Kvarnen mal lååångsamt, men den mal… Fortfarande står det klart och tydligt i kyrkohandboken att äktenskapet är mellan en man och en kvinna, precis som bibeln lär, men det skall man luckra upp… Fortfarande lär en majoritet av kyrkomötet – kyrkans högsta beslutande organ – stöda bibelns lära, men hur länge? Med en vilsen ärkebiskop och tillsammans med många likasinnade, vilsna biskopar, kyrkoherdar, församlingsanställda och församlingsmedlemmar – se statistiken i slutet – är det inte svårt att förstå vartåt det lutar. Många jobbar för detta, ropar sig hesa för att få förslaget – att kyrkan skall öppna upp för vigsel/välsignelse för samkönade par – att gå igenom, men det finns också de som motsätter sig förslaget. Tack och lov! Gud välsigne er som kämpar för sanning och rätt. Ge inte upp! Håll fast vid Guds ord, vad folk än säger, hur andra än skriker sig hesa och kräver ”jämställdhet”! Guds ord, vishet, sanning och rättfärdighet är viktigare än allt vad vår ”jämställdhet” och våra ”mänskliga rättigheter” heter!)

livbatar

Oj, om det ändå fanns varmt troende församlingsanställda i våra lutherska församlingar som skulle våga stiga fram (jag talar nu om pånyttfödda, frälsta, andefyllda kristna, inte om alla ”kristna” medlemmar i kyrkan…), kristna som vågade protestera mot ogudaktiga beslut och ställningstaganden (ännu finns det tid??!). Kanske de högsta hönsen i kyrkan då skulle reagera, få sig en tankeställare och slå på bromsen (slå larm? Om det inte redan är för sent?!). Men nu då de allra flesta kyrkligt anställda är så snälla och trevliga, medgörliga, fega och tysta och anpassar sig, vill inte bråka, har gett över allt ”ansvar” till de andliga ledarna (som, enligt Bibeln skall tillrättavisas!)…, ja, då sker det heller inga förändringar. Man tar det säkra före det osäkra, vill inte vara ”obekväm”, är hellre ”politiskt” och ”religiöst” korrekt än ställer sig upp och vrålar ett ”ovårdat”, icke rumsrent ”neeeej!!”??

En stor del av församlingsmedlemmarna och de anställda är klart FÖR den nya äktenskapslagen – se statistik längst ner – så de har inget att komma med i den här frågan, i alla fall inget som kunde hjälpa eller ”ruska om” präster och biskopar, få dem att vända om. Dessa vilsna människor, dessa ”många” som låtit lura sig och nu ”följer dem i deras utsvävningar” – deras falska läror, kompromissande med Guds ord, deras daltande med synden – gör förstås inget annat än hejar på sina vilsna ”herdar”, i regnbågens alla färger!? Ingen av de högsta hönsen får sig en tillrättavisning (vilket de verkligen borde få – en ordentlig spark där bak!) då det är så rysligt tyst i hönsgården! Allt är bara okej. Ingen vågar stiga fram och ryta till att ”nej, nu räcker det! Ni kör skutan på grund! Vänd om! Jag är inte med längre om ni fortsätter så här!… Ge mig en livbåt. Jag sticker!” – inte ens de varmt troende, de pånyttfödda, andefyllda kristna tar sig ton?? Men… om de tystnar är det kört. Eller?
kyrka-pa-villovagar

Man klubbar igenom lagar i vårt land (här handlar det som sagt om den nya ”fantastiska” äktenskapslagen), som går emot Guds ord och drar ner förbannelse, förvirring, dom (Joh 3:36)…och vi låter det ske.(!) Det är ytterst på de andliga ledarnas ansvar det som nu är på gång. De sa ingenting, gjorde ingenting för att förhindra lagförslaget att gå igenom, blandade sig inte i politiken, hade inga ”åsikter”, ställde sig inte i gapet, tog aldrig kontakt med landets beslutsfattare eller president och förklarade var skåpet ska stå, vad KYRKAN anser och vad GUDS ORD säger i de viktiga frågorna. Man har struntat i Guds ord (se bl.a bibelorden i början av inlägget) och har inget ljus längre, Guds ord, som ju är ”mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” (Ps 119:105), Guds ord som skulle ha hjälpt dem att hållas på vägen. Man är nu totalt vilse och famlar omkring i mörkret. Man tiger stilla, kniper käft, ligger lågt, är vänlig och snäll…

Nej, man hade nog hoppats att de andliga ledarna fått den där omtalade sparken i ändan (tillrättavisning i kärlek) för länge sedan, och omvänt sig, ”så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.” (2 Tim 2:25-26) och så att de i sin tur hade kunnat vägleda folket och landets ledning…, men kyrkfolket fegade ur – de också. Många har svikit sitt uppdrag att vara salt och ljus. Om vi inte har Guds ord (”fötters lykta och ljus på min stig”) har vi de facto heller inget ljus i mörkret och ramlar helt säkert i diket. Och man kan ju fråga sig: Om man kompromissar med Guds ord på en så viktig punkt som den vi nu talar om, på hur många andra områden är man vilse? (Se längre fram!) ”Lite surdeg syrar hela degen.” (Gal 5:9)

”Vadå?” kanske du säger. ”Vi har inte ‘fegat ur’! Vad dillar du om?! Och vadå för ‘surdeg’??!” Och kom inte och kritisera våra andliga ledare! Fy på dig!” Jaså. ”Falska lärare som smyger in förödande läror” ska vi inte följa. Säger Gud. Vi ska INTE ”följa dem i deras utsvävningar”! (2 Petr 2:1-2) Lyssna! ”De som säger: ‘Jag känner Jesus’ och inte håller fast vid Guds ord (i det här fallet vad Gud säger om homosexualitet), han är en LÖGNARE och sanningen finns inte i honom…” (1 Joh 2:3-5). Allvarliga ord.
Och: ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.” (2 Joh 9-11). (Behöver jag påminna dig om att detta är GUDS ORD och inte bara mina ”åsikter…)

kyrka-pa-villvagar
Inte en gång att man sett
eller hört landets högsta andliga ledare tydligt och klart stå upp för SANNINGEN i den här så brännheta frågan om SAMKÖNADE ÄKTENSKAP, eller i andra livsviktiga frågor som t.ex alkoholpolitik (och att kristna luras med i ”alkoholkulturen” på pubar och fester. Finns blogginlägg!), abort (barns rättigheter att födas. Abort är MORD. Finns blogginlägg!), eutanasi (GUD har livet och döden i sin hand, inte människan!), pornografi (värsta ”drogen” av alla, tränger sig in i våra ”smart-telefoner, i våra datorer, i daghem, skolor, arbetsplatser och hem, förstör livet för miljontals människor), musik och film (där djävulen ofta ”tittar in” och påverkar, manipulerar. Ta t.ex olika musikutbud under musikfestivalerna i vårt land. Här hade behövts lite rådgivning och inte bara ”låt alla blommor blomma”-”Allt är guld som glimmar!”-attityd. T.ex satanisk Death metal är INTE från Gud…och hör inte hemma på offentliga festivaler där tusentals unga påverkas NEGATIVT. Men kyrkan tiger, har ingen åsikt…), Halloween (och andra skräck-partyn, ”Zombie-Walk” osv… Varför är kyrkan tyst?? Tusentals barn och familjer leker med mörker och ondska varje år. Varför tillåta detta? Butiker får sälja skräckartiklar och lura människorna. Demonerna får härja fritt…medan kyrkan tiger, vågar inte blanda sig… Finns blogginlägg!), buddism (och t.ex att yoga inte bara handlar om ”gymnastik”. Man öppnar upp för demoner), islam (och att Allah inte är densamme som Bibelns Gud, JESUS är enda vägen till Gud! Joh 14:6), regnbågsmässor (som tränger sig in i kyrkan, kyrkan som alltmer börjar likna ett ogudaktighetens tempel?! Finns blogginlägg!), hemliga ordnar (och att en sant troende kristen inte kan vara med i en hemlig orden, Frimurarna, Odd Fellow osv. Efesierbrevet 5:11: ”Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar.” Präster är med, men det är helt åt skogen! Läs mera om detta i ett annat blogginlägg!), samboförhållanden (en kristen lever inte i ett samboförhållande, det går emot vad Bibeln säger. Och en kristen vill lyda Gud mer än något annat. Man väntar med sex till äktenskapet. Obs, det finns, som i alla andra sammanhang där man lurats in i synd, förlåtelse och chans till upprättelse!)… etc., etc.

varning

Inte en gång att man sett, läst eller hört att landets högsta andliga ledare offentligt varnat folket och landets högsta ledning och beslutsfattare för att gå vilse – bort från Gud. Svagt. Uselt. Där har vi det där ordet igen: ”Ditt ord är mina fötters lykta…” Det är högst antagligen just det man saknar: GUDS ORD. Och modet att handla på Guds ord, våga ta tag i saker och ting, ryta till, visa var skåpet skall stå, vad Guds ord säger. Med den påföljd att MÅNGA aldrig fick höra och gick vilse. Det är sant som det är sagt: ”En blind kan inte leda en blind. De faller båda i gropen!”

Kyrkan och de andliga ledarna – HERDARNA som skulle leda ”fåren” rätt – drar sig undan, bryr sig mer om att behaga människor än Gud, vill inte ställa till problem! Allt är okej. Och fåren flyr. Herden har övergett dem. Vargen kommer och ”river dem och skingrar hjorden.” (Joh 10:12) Det är det här det handlar om! Det är för att HERDARNA ”inte bryr sig om fåren” (Joh 10:13) som detta sker. Det är för att (den berusade?) KAPTENEN på skutan inte brydde sig om att lyssna på order från högre ort, inte kollade sjökortet, och på grund av att han inte såg efter fyrar och farleder…som skutan nu gick på grund och båten tog in vatten och folket flydde… Tragiskt, men sant.

”Men om han drar sig undan”, säger Gud, ”finner min själ ingen glädje i honom.” (Hebr 10:38) Hur är det ärkebiskop, biskop, andliga ledare – drar ni er undan? Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en OLYCKSVÄG och led mig på den eviga vägen.” (Ps 139:23-24) Eller borde ”dessa s.k. ‘ledare’ inom kyrkan som förespråkar homoäktenskap avsättas och ersättas med ledare som predikar Guds ord som det står och inget annat”? som min vän skrev. Varför det? Jo, för att ”dessa villolärare har gjort sig själv till gud och har tappat respekten för den enda sanna Guden…” 

kyrka-pa-villovagar

Du tycker kanske att jag är alltför hård? Men det finns alltför många exempel på avfall inom kyrkan för att ha rätt att vara tyst, slå sig till ro och tycka att allt är okej. Nej, vi behöver bekämpa ”falska lärare som smyger in förödande läror…” eftersom det är så ”många som följer dem i deras utsvävningar”!! (2 Petr 2:1-2) – och tillrättavisa sådana som säger att de ”känner Jesus men håller inte fast vid Guds ord…” (1 Joh 2:3-5).  Allt är INTE okej! Var på din vakt! Folk ljuger och bedrar. (Jfr Joh 10:10) Kyrkan och många av kyrkans ledare är på villovägar! Många luras med… Inte du väl?

Tanken slog mig en dag när jag bad för situationen och satte mig vid pianot och spelade en sång Gud gett mig: Den evangelisk-lutherska kyrkan är inte GUDS kyrka längre?! Inte Guds kyrka – utan människors! Människoverk. Tankebyggnader. Villolära. Man leker kyrka, hittar på egna regler och stadgar, struntar blankt i vad GUD säger. I GUDS kyrka är det HAN som är ”boss”, HAN är i centrum, det är hans ORD som gäller – i alla frågor! Man kan inte strunta i vad Gud säger och fortsätta kalla sig Guds församling, inte fortsätta kalla sig ”kristen” om man gör tvärtemot vad Gud säger. Glöm det! Fortsätt leka kyrka, men kom inte och säg att det är Guds kyrka, då ni har släppt in demoner, gjort kyrkan till ett tempel för ”tomma och bedrägliga filosofier, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.” (Kolosserbrevet 2:8).

”Vem har förhäxat er?” dundrar aposteln Paulus. (Galaterbrevet 3:1) Vem har sagt att Gud tar del i era fester och högtider, multi-religiösa gudstjänster, hemliga ordnar, regnbågsmässor, vigsel av samkönade par, otukt, synd, avfall och mörker… Skulle Gud välsigna sådant? Glöm det! Gud går aldrig emot sitt eget ord. Aldrig! GUD ÄR HELIG, SANN OCH RÄTTFÄRDIG… ”GUD ÄR LJUS, INGET MÖRKER FINNS I HONOM.” (1 Joh 1:5) Vår enda chans är att vända om till honom, bekänna våra synder och låta Jesus göra oss hela och fria! ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Joh 1:9) ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons blod, renar oss från all synd.” (1 Joh 1:7)

bible
Jesus säger: ”Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig!” (Upp 3:19)

Om vi INTE vänder om från vår onda väg, ska vi sedan inte heller bli förvånade då kyrka (och samhälle) kör på grund och börjar ta in vatten och folk flyr! Det var ju det här vi ville, eller hur? Vad man sår får man skörda!

”…Den som sår orätt får skörda fördärv… (Ordspr 22:8)

”Bedra inte er själva! Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.” (Gal 6:7-9)

”Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.” (Galaterbrevet 1:6-8)

”Se, jag förelägger er i dag välsignelse och förbannelse: VÄLSIGNELSE, om ni lyssnar till Herrens, er Guds, bud som jag i dag ger er, och FÖRBANNELSE om ni inte lyssnar till Herrens, er Guds, bud, utan viker av ifrån den väg jag i dag befaller er att gå och följer andra gudar som ni inte känner.” (5 Mos 11:26-28)

———-

En undersökning (Kyrkpressen 17.11 2016) visar att 48% av finländarna, ”varannan finländare”, är positivt inställda till att par av samma kön skall kunna vigas i kyrkan… Bland kyrkans unga är många (de flesta?) förtroendevalda och anställda positivt inställda till kyrklig vigsel av homsexuella. 43%(!) av anställda över 45 år och 28% av dem över 55 år vill att kyrkan skall viga par av samma kön. Talar vi sedan om ”bara” välsignelse av par av samma kön är procenterna betydligt högre, 59-67%! De allra flesta inom kyrkan har inget emot att man välsignar ett samkönat förhållande, ordnar ett fint tillfälle i kyrkan, mysigt och bra…  –”Välsignelsen tillhör alla.” Hm, är det faktiskt så? Är det vad BIBELN säger?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s