ALLA barns rättigheter


Vi firade BARNKONVENTIONENS DAG för någon dag sedan! (FNs konvention om barnens rättigheter). Bra så. Men jag är inte helt nöjd…

Jag vill UTMANA oss alla, men kanske speciellt Svenska Röda KorsetRädda Barnen Mannerheimin Lastensuojeluliitto UNICEF och alla andra organisationer som jobbar för barnens bästa, att räkna med att DE OFÖDDA BARNEN också är barn!! Barnkonventionen skall väl gälla ALLA barn, eller hur? Nu talar INGEN om de ofödda barnens rättigheter! Det här är inte rätt eller rättvist. Hur länge ska man blunda för det faktum att tusentals barn MÖRDAS dagligen. Lagligt. (Se mera i mina inlägg ”Vem bryr sig?!” och ”Värt att leva?!”).
Det måste ju sägas, att problemet i första hand inte handlar om att organisationer inte ”räknar” med att innesluta också de ofödda – dessa organisationer och grupper gör ju redan en hel del bra saker, hatten av för dem, fortsätt! – utan problemet ligger snarare i LAGSTIFTNINGEN! Den borde man se över! Vi behöver en ny lag som förbjuder mord på små barn! Att detta ska vara så svårt att förstå!
Så länge ingen ny lag stiftas, är det fritt fram att fortsätta mördandet…och goda organisationer (som t.ex de ovannämnda) ”behöver” inte se om eller utvidga sin verksamhet till att gälla att också ta hand om de ofödda. Så länge det är ”lagligt” att döda…så ja, vad har vi att säga till om, vad kan vi göra?! (öh)

195 länder
har skrivit under FN:s barnkonvention. Är det inte dags att vakna, fatta att skriva in ”de ofödda barnets rättigheter” i dokumentet och ta också dessa små oskyldiga liv i beaktande då man undertecknar ”avtalet”??! Seriöst, som det nu är mår man bara illa. BRA att rädda barnen, men ALLA barn är väl värda att räddas??!

Vi kan läsa i YLE/Vetamix:
”Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling år 1989.

Konventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn under 18 år. Den ger en universell definition av vilka rättigheter barn har, och ger rekommendationer om vad som borde gälla för alla barn i hela världen.

Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter

Finland har godkänt dokumentet och har därmed lovat följa konventionen.


Här är konventionens fyra huvudprinciper:

  • Alla barn är jämlika
  • Barnets bästa prioriteras vid allt beslutsfattande
  • Barnet har rätt till ett gott liv
  • Barnets åsikter ska beaktas

På UNICEFs sida kan du läsa hela definitionen av barnkonventionen.

”Allt arbete som riktar sig till barn och unga i Finland ska ha sin utgångspunkt i de värderingar som barnkonventionen representerar.” (YLE/Vetamix)


”FN:s konvention om barnets rättigheter
, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I barnkonventionens artikel 45 finns inskrivet att det är UNICEFs uppgift att kämpa för att barnkonventionen efterlevs. Det här uppdraget är vi mycket stolta över. Vi gör vårt yttersta för att barns rättigheter ska respekteras runt om i världen, oavsett om det gäller humanitära insatser i en krigshärd eller om vi driver på för att ändra lagstiftningen…” (UNICEF)

I barnkonventions-avtalet…slås det bland annat fast att …
”ALLA barn är lika mycket värda, har samma rättigheter. INGEN får diskrimineras.” (2)
”ALLA barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.” (6)
”VARJE barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.”
(19)
”INGET BARN får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff…”
(37)


Varför dessa fina ”regler” inte gäller de ofödda barnen förblir för mig en gåta! Man resonerar väl som så, att barnet i mammas mage nog inte är något riktigt barn, bara ett ofullgånget foster”, ingen ”individ”, bara en ”klump” med NOLL ”värde” eller ”rättighet”?!
Fel! ALLA barn ska ha rätt till liv! ALLA! Barnkonventionen ska gälla ALLA barn. Så står det ju i dokumentet: Alla barn har rätt till liv!” ”Varje barn har rätt att skyddas…” ”Inget barn får utsättas för tortyr…” Saken är klar. Varför då inte konsekvent hålla sig till reglerna?? Varför utesluta vissa barn??

Rätt att döda? När?? Nej! Aldrig!! Utan undantag. ”Men hallå”, säger många, ”kvinnan ska förstås ha rätt att bestämma över SIN EGEN kropp!” Jo, det är sant, men barnet i hennes mage är INTE hennes kropp! Fatta det nångång! Barnet är en helt egen individ och ska ha rätt över SIN kropp! Varför ska det vara så svårt att förstå!?? Det är inte rätt att DÖDA, vem det än gäller! Vi ser gärna att våldtäcksmän straffas – ja, med all rätt!! – samtidigt som vi tycker det är okej att döda ett litet barn???! Nu är det nog jag som inte riktigt fattar!


Herre, förbarma dig över oss!
Hjälp oss få ett slut på massmördandet av oskyldiga små barn!! Hjälp oss att lyckas få de ”mänskliga rättigheterna” att också gälla de ofödda barnen! Dem vi inte vill ha – de oönskade och ”i-misstag-barnen” – ja, dem kan vi ju ge bort i så fall, låta de par som så innerligt längtar efter att få ett barn, men inte lyckats på naturlig väg, ADOPTERA barnet. Att döda barnet är det absolut sämsta alternativet – i alla sammanhang!

Slutkommentar:

Frågan om abort är ”komplex”, jag vet…men ändå inte. Låt oss vara förnuftiga, se sunt på saken, se allt med GUDS ögon. Skulle Guds syn på saken vara att barn är olika värda, att alla barn inte är lika älskade och välkomna? Knappast. ALLA barn är dyrbara och älskade i Guds ögon. (Ta på hans ”glasögon” så förstår du bättre!) ”Se, barn är en Herrens gåva!” (Psaltaren 127:3) Gud  älskar oss alla oerhört mycket, och han har en plan för varande litet barn, fött som ofött! ”Låt barnen komma till mig, hindra dem inte!” sa Jesus. Ja, barn i alla åldrar. Barn hör ihop med Jesus!

Han som skapat mina njurar och som ”sammanvävde mig i moderlivet…”, för honom var ”benen i min kropp inte osynliga, när jag formades i jordens djup” (moderlivet). Hans ”ögon såg mig när jag ÄNNU VAR ETT OUTVECKLAT FOSTER…” Tänk på det!

Skulle Gud blunda för det som sker, att vi tar livet av de små? (Obs, läs Ordspråksboken 24:11-12!) Skulle han strunta i att vi förstör det han skapat och planerat? Knappast! Budet ”Du skall inte döda!” är mer aktuellt än någonsin. Guds ord står fast. Det kan ingen lag i världen ändra på! Det VI kan göra, är att bekänna våra synder (att döda är synd!) och uppriktigt omvända oss från vår synd, komma till Gud som FÖRLÅTER OSS ALLA VÅRA SYNDER.
”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Joh 1:9)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s