Vem hatar vem?


VEM HATAR VEM?

Det har skrivits en hel del kring HBTQI och Pride i insändarspalterna i Vasabladet under sommaren. Många har stigit fram och sagt sin åsikt. Men hur ska jag tolka tystnaden från många kristna vänner som hade kunnat stiga fram och ta ställning? Jag är förvånad. Oroväckande tyst har det varit. Jag vill ändå passa på att tacka dem som hittills vågat stiga fram. Tack! (Fler modiga ”vittnen” är förstås välkomna att ta plats, högt bekänna Jesu namn… Fick idag, 17.9, veta att tidningen ”avslutat” debatten, tar inte in flera inlägg, inte ens mitt nya inlägg där jag, trodde jag, skulle ha rätt att försvara mig mot många påhopp och felaktigheter som förekommit, men nix, debatten är slut…).

Finns det inget att säga? Ja, det har man u undrat. Inte för att försvara mig, utan för att försvara sanningarna i Guds ords. Guds ord som fortfarande är ”levande och verksamt och skarpare än något tveeggat svärd…” (Hebréerbrevet 4:12a) Om vi inte talar ut det ordet, utan i stället fegt backar undan, stiger åt sidan, ursäktar oss, kanske skäms för Guds ord och allra minst berättar för människorna vad Gud säger – då händer inget. Då får ju ingen höra, då kan ingen komma till tro. ”Tron kommer av predikan.” (Rom 10:17) Att vara tyst är väl inget alternativ! Hur ska folk då kunna bli frälsta?

Att vi sitter i våra skrymslen och trycker, hjälper ingen. Vi behöver som kristna stiga fram, lysa i den tid som nu är, ta tag i Andens Svärd, Guds ord, som är ”en domare över hjärtats uppsåt och tankar.” (Hebr 4:12b). Vi behöver vittna om sanningen i Guds ord, ”ropa ut frihet för de fångna…” (Lukas 4:18), hjälpa människor att ”förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria”, som Jesus säger. (Joh 8:32). Ingen blir fri från sina bojor om vi som har ”nyckeln” inte gör något!

”Vi tillhör Gud”, säger Guds ord, ”men hela världen är i den Ondes våld.” (1 Joh 5:19) Djävulen har ingen semester, varför skulle då vi, som tillhör Gud, ha det? Här döljer sig ett allvarligt problem: Om vi inte står i gapet, om vi inte syns eller hörs, om vi inte fattar att Jesus har gett oss ”makt att trampa på ormar och skorpioner” (Luk 10:19), och vi bara står och glor och gör ingenting, ja, då är det fritt fram för onda krafter. Kom ihåg att vi som Guds folk är ”huvud och inte svans…över och inte under.” (5 Mos 28:13)

Tänk på hur det fungerar i fotboll. Inget lag vinner på att backa, spela enbart defensivt. Som lag behöver vi spela offensivt om det alls ska bli några mål! Alltför många kristna spelar defensivt, eller kanske inte spelar alls, sitter på avbytarbänken, trots att Gud har sagt: ”Predika ordet, träd fram i tid och otid…” (2 Timoteusbrevet 4:2) och ”Gå ut i hela världen och förkunna evangelium!” (Markusevangeliet 16:15) Att vi täcks sitta kvar och rulla tummarna! Vänner, vi har ett uppdrag. ”Lev värdigt er kallelse!” (Efesierbrevet 4:1) Vi är ”jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor.” (Matt 5:13). Det är precis det som sker om vi håller tyst. Tänk på det! (Pride-debatten i VBL är som sagt slut för den här gången, men det finns ju annat man kan skriva om och ha ”åsikter” om. Stig fram, vänner!)

—-

Jag har inte lust att ödsla desto mera tid på att försvara mig i pride-debatten, men behöver ändå säga några ord. Jag vill inte egentligen debattera, jag har sagt vad jag har sagt, och står för det. Och vad hjälper det att ”joma”?
Det finns förstås mycket att säga, alltför många grova missförstånd har förekommit, så några saker är det på sin plats att ta upp. (Läs mera gällande ämnet i bl.a inläggen ”HEN”, ”Då sex blev sju-kt”, ”Homosexualitet är ingen sjukdom”, ”Låt alla marschera!?”).

Ja, många har reagerat. I många tidningar och i en massa insändare, där de allra flesta skribenter nämner mitt namn i väldigt negativa ordalag (vissa hätska – ändå inget mot de påhopp jag får här på bloggen, skymfer av anonyma läsare jag inte vill publicera, men jag förstår att folk är arga på riktigt!) De flesta har ändå inte förstått mitt hjärta. Jag vill bara hjälpa. Och nej, jag hatar faktiskt inte en enda människa på den här planeten!


Hur många gånger jag
än säger att jag inte hatar en endaste människa, finns det ändå fortfarande de som inte vill förstå, inte lyssnar, inte kan skilja på sak och person. Den uppmärksamme läsaren har nog också lagt märke till att jag inte gjort mig skyldig till några personliga angrepp överhuvudtaget. (Läs min insändare en gång till, 10.7, om du inte håller med. Där skriver jag flera gånger att Gud älskar dig. Inte en enda av de kritiska och personliga-påhopp-insändarna riktade mot mig (och de är ganska många!) nämner en gång att jag också talar om kärlek. Många gör sig också skyldiga till ganska grova personliga påhopp och falska anklagelser. Man kan ju undra vem det är som hatar vem egentligen?

Gud vet sanningen. Han vet att jag inte ljuger. Jag hatar ingen.

Själv har jag däremot blivit anklagad för bl.a hets mot folkgrupp, blivit jämförd med Hitler(!), avskydd och hånad… Jag borde veta hut, skämmas, straffas med böter eller fängelse!
”Hets mot folkgrupp”. Det dessa människor däremot inte verkar veta eller bry sig ett dugg om är den absolut mest drabbade och utsatta ”folkgruppen” i världen; de kristna! (Tror du mig inte igen, kolla fakta!) Hur skulle det vara om vi ägnade den tanken lite mer uppmärksamhet. För balansens och rättvisans skull! Kristna, om någon, är verkligen utsatta för ”hets”, men det skriver man inte om i tidningarna eller hör om på Nyheterna så ofta.
För att inte tala om de ofödda barnens rättigheter! Gäller inte mänskliga rättigheter dem? Har de ingen rätt till liv? Är inte det, att skymfa, misshandla, plåga och ta livet av en massa småbarn, om något, ”hets mot folkgrupp”!? Tydligen inte, eftersom man gladeligen (och lagligt!) tar livet av så många – utan att någon reagerar?!? Bara tänk på detta en stund.

—–

Nej, jag hatar ingen, men blir hatad. Jag har aldrig ”förbannat” någon (jo, du läste rätt!), men desto oftare nog välsignat, uppmuntrat, hjälpt och bett för människor – och det tänker jag frimodigt fortsätta med! Jag har aldrig skrivit att någon är avskyvärd, men nog att något är avskyvärt. Det är stor skillnad på någon och något!

Att synden skiljer oss från Gud – vilken synd vi än talar om – är också sant. Men det får man ju heller inte säga – eller skriva?! Att Gud avskyr synden men inte människan, och att vi drar förbannelse över oss då vi trotsar Guds vilja, ja, allt detta är också sant. Inte för att jag säger så, utan för att Gud säger så. Tror du mig inte, se t.ex Psaltaren 119:21, 5 Moseboken 30:19-20, 28:1-2, 15.

Och är det kanske så att den som blir mest arg och upprörd, är den som mest av alla behövde få höra? Antagligen. Hoppas jag kunde säga som aposteln Paulus: ”Även om jag gjorde er bedrövade genom mitt brev (min insändare i Vasabladet, på Facebook eller här på Bloggen?!), så ångrar jag det inte nu… Nu gläder jag mig…därför att er sorg ledde till att ni ångrade er…och leder till frälsning.” (2 Korintierbrevet 7:9-10) Oj, om det vore så väl, att folk som känner sig träffade (t.ex av mina texter), ”illa berörda” av Guds ord, kände sorg över synden, vände om, ångrade sin synd…och blev frälsta!

Man skriver i insändarspalterna i tidningen att jag kommer med ”lögner”, ”hattexter” och ”kränkande fantasier” då jag predikar Guds ord, kärlek, nåd och sanning. Och visst, jag varnar för synd och helvete, att gå evigt förlorad, precis som Bibeln lär. ”Fantasier”? Långt ifrån!

”De fräcka hånar mig ständigt, men jag viker inte av från Din undervisning.”
(Ps 119:51) ”De hatar den som i porten försvarar det rätta, och den som talar sanning avskyr de.” (Amos 5:10)

”Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning och som säger till siarna: ’Skåda inte!’ och till profeterna: ’Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting. Vik av från vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige!” (Jesaja 30:9-11). Det här är också läget idag. Sorgligt, men sant.


Det är som Bibeln säger:
”De ogudaktiga skryter över sina själviska begär…och föraktar Herren. I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud, i alla hans tankar finns inte plats för Gud.” (Ps 10:3-4) ”Stolthet (pride) går före undergång och högmod går före fall.” (Ords 16:18) ”…de får sitt slut i fördärvet…sätter sin ära i det som är deras skam…” (Fil 3:19). ”De ogudaktigas väg leder till fördärvet.” (Ps 1:6) ”De skall inte ärva Guds rike.” (1 Kor 6:9-11). Alla kommer inte till himlen.
Ett otrevligt budskap? Kanske det, men ett sant budskap. Guds ord är sanning, vare sig vi håller med eller inte. Vi får så lov att anpassa oss efter Gud och vad hans säger – inte tvärtom. (Rom 12:2)

Jesus säger: ”Ni kommer att bli hatade för mitt namns skull…” (Matt 10:22, 24:9) ”Ni är inte av den här världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.” (Joh 15:19) ”Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.” (Matteusevangeliet 5:11-12)

Jag vill ärligt säga att jag ber för er och önskar er alla allt gott, Guds välsignelse – i enlighet med Guds ord. (Luk 6:28) Jag vill ingen något illa. Tvärtom!

Jag dömer ingen.
Skivan har hakat upp sig i vissa kretsar. Var får de allt ifrån?! Det är inte min uppgift att döma. Jag ”sätter mig inte över Gud” eller ”övertar en domsrätt att avgöra vem som kommer till Guds rike eller inte”, som någon skrev. Och nej, jag tar mig inte heller ”rätten att ställa mig över skapelseordningen.” Vad!? Det är ju just denna Guds skapelseordning – ”Gud skapade dem till man och kvinna” – som jag förespråkar! I enlighet med Guds eget ord. Inget har med mig att göra överhuvudtaget. Strunta i mina åsikter, men strunta inte i Guds ord!

”Guds ord är levande och verksamt… och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för Honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars…” (Hebr 4:12-13)

Det är inte de kristna som hatet och föraktet djupast sätt är riktat mot, utan mot Gud själv. ”Vem har du hånat och hädat, mot vem har du upphöjt din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Jo, mot Israels Helige.” (Jes 37:23). Därför är det så allvarligt att gå emot dem som är Guds sändebud. ”Den som lyssnar till er lyssnar till mig”, säger Jesus, ”och den som förkastar er förkastar mig…” (Luk 10:16) Guds ord är mer aktuellt än någonsin!

De som på så många sätt går åt oss bibeltroende
, har halkat in på en farlig väg, dessa ”falska lärare som smyger in förödande läror…” (2 Petr 2:1) Det här sker mitt framför ögonen på oss. Märker vi det inte? Kristna ledare, präster och biskopar, som aktivt går mot Guds ord och kommer med villoläror, ”onda andars läror.” (1 Tim 4:1). Bedrövligt! Det är dessa som är de verkliga skurkarna, de värsta motståndarna till väckelse och människors frälsning, dessa herdar som för fåren vilse. Bibeln varnar för dem: ”Vargar i fårakläder.” Och ja, de finns mitt ibland oss, och ”många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.” (2 Petr 2:1-2) Om dessa ”falska profeter” och villolärare inte omvänder sig kommer deras straff att bli hårt. ”Men den som förleder en av dessa små som tror på mig”, säger Jesus och fortsätter: ”…för honom vore de bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup! … Ve den människa genom vilken förförelsen kommer.” (Matt 18:6-7) Ett hårt tal. Ja, men sant! Och värt att ta till sig. Låt varna er!
Den som i sin okunskap(!) gör fel kommer inte att dömas lika hårt som den som VET vad Gud säger och inte lyder. Det är vad Bibeln säger.


Det är sant som det står i Andra Petrusbrevet 3:16 att ”okunniga och obefästa människor förvränger ordet till sitt eget fördärv…” och ”…några skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium.” (Gal 1:7) Att förvränga Guds ord är allvarligt och drar ner förbannelse över människan. Ja, du läste rätt. Förbannelse. Det jag också tidigare har varnat för. Tror du mig inte? ”Om någon predikar evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.” (Gal 1:8) Ord och inga visor!

—–

Några anklagar mig för att inte lyssna på andra… Jag kan säkert bli bättre på att lyssna, det erkänner jag öppet. Jag vill svara på anklagelsen genom att citera orden i Romarbrevet 12:2. ”Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.”

Just detta har många svårt med; att jag vill lyda Gud mer än människor, lyssna på vad Gud säger i första hand och gå efter det. Och här finns en kamp många inte heller förstår. Läser jag t.ex Hesekiel 3:17-21, så vill jag agera efter det, vara lydig Guds ord. Folk går evigt förlorade. Skulle jag hålla tyst? Nej, det är inte kärlek att tiga då man ser att något är på tok.

”Varna dem när du hör ett ord från min mun”säger Gud. ”När jag säger till den ogudaktige: ’Du ska dö!’ och du inte varnar honom för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då ska den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand.” (Hes 3:17-18)

Så du förstår att detta är allvar.

”…du skall tillrättavisa din nästa, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd.” (3 Mos 19:17)

…. andra kallar mig ”sekterist”. Någon gillar inte min ”skrämseltaktik”. En annan skriver: ”Vi ska inte bry oss desto mera vad de (bibeltroende) skriver – och ingen ska låta sig skrämmas det minsta!” (Men det borde man nog; Låta sig ”skrämmas” en aning – och lyssna på oss. Det kan verkligen löna sig!)

Ja, jag varnar för att gå evigt förlorad, utgående från Bibelns ord. Bibeln är full av varningar. Det är därför inte äkta kärlek att hålla tyst, dra sig undan, tiga då man ser att människor är på villovägar. ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall gå förlorad, utan ha evigt liv.” (Joh 3:16). Den här versen är en av de viktigaste verserna alla ungdomar får lära sig i skriftskolan och ett budskap som alltid har varit kyrkans huvudbudskap. Ingen har, vad jag vet, någonsin protesterat mot denna så viktiga vers i Bibeln. Varför då reagera så häftigt nu och vara så upprörd och negativ och hota med böter och fängelse och jag vet inte vad, då jag ju i princip säger samma sak! Det är väl i sådana fall Gud, och inte jag, som borde spärras in! Seriöst: Mig kan ni spärra in, men ”Guds ord bär inte bojor.” (2 Tim 2:9) Gud och Guds ord står över allt och alla, i alla tider, oberoende vad folk tycker. Att säga, som en skribent uttryckte det, att Guds regler är ”ruttna” och ”människors påhitt” ändrar absolut ingenting. Gud ”uppehåller allt genom sitt mäktiga ord.” (Hebr 1:3)


Talar vi annars om ”hets mot folkgrupp”
borde vi kanske ställa frågan till Gud själv. Är det inte han som är den verkliga boven? Är det inte ”hets mot folkgrupp”, om något, att påstå att människor utan Jesus går evigt förlorade, hamnar i helvetet, att ”den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den…” (Matt 7:13) Dumma Gud! Hur kan han säga något sådant?

Jag har, som sagt, blivit anklagad för hets mot folkgrupp, avskydd och hånad för bl.a min insändare i VBL 10.7. Jag har bränt många broar (Facebook, Bloggen, VBL, IRL osv…). Men att bli avskydd och hånad i bl.a massmedia eller anmäld och avstängd från Facebook(!) för att man inte hållit Facebooks regler, eller att man skiljts från vänner, är ändå INGENTING i jämförelse med att bli skild från Gud och utstängd från himlen för all evighet för att man inte lytt Guds ”regler”! (Joh 3:36) Är du vän med Jesus? Är du frälst? Har du valt att följa och lyda honom?

Så här säger Gud:
”Jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet…genom att du älskar Herren, din Gud och lyssnar till Guds röst och håller dig till honom.” (5 Mos 30:19-20)

Är det kanske dags att börja ta Guds ord på allvar igen och inte strunta i livsviktiga budskap? Det gäller liv och död, himmel och helvete.


Goda nyheter.
Det finns hopp för den som vänder sig till Gud och ber om hjälp. ”Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från alla orättfärdighet.” (1 Joh 1:9) Kom till Gud. Bli fri och förlåten, frälst. Tveka inte. Våga lämna ditt liv i Guds händer! Vad håller dig tillbaka?

”Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige ska lämna sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom, och till vår Gud, för han vill gärna förlåta.”
(Jes 55:6-7)

—–

Jag vill till sist än en gång tacka dem som vågat stiga fram och försvarat Guds ord. (Ni kunde som sagt ha fått vara ännu många fler, men bättre få än inga alls!) Och tack till alla andra som stöttat, bett och uppmuntrat på olika sätt. Fortsätt gärna, vem ni än är och var ni än finns! Gud välsigne er!
Och förlåt mig där jag felat, de gånger jag misslyckats med mitt uppdrag att leva värdigt min kallelse. (Ef 4:1)

Mårten Streng

 

 

  

 

 

 —-

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s